Planul de prevenire si protectie

Planul de prevenire si protectie este un document care se intocmeste de catre una din persoanele stabilite de reprezentantul legal al companiei  in conformitate Normele metodologice pentru punerea in aplicare a legii 319/2006. Planul de prevenire si protectie are la baza evaluarea de riscuri de accidente de munca si de imbolnavire profesionala, evaluare care se […]

Instructaj SSM

Compania trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului său: a) la angajare; b) la schimbarea locului de muncă sau la transfer; c) la introducerea […]

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă

Este organul paritar constituit la nivelul companiei în vederea participării şi consultării periodice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă intre angajatori şi lucrători şi/sau reprezentanţii lor. Este necesara infiintarea acestuia deoarece angajatorii au obligaţia să consulte lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor şi să permită participarea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea şi sănătatea […]

Instructiuni proprii

Cerinţele legale în domeniul secutităţii şi sănătăţii în muncă specifică necesitatea şi obligativitatea elaborării de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă. Acesta vor fi concepute în funcţie de particularităţile activităţilor şi ale companiilor. La conceperea lor se ţine cont de particularităţile locurilor de muncă.

Lista de control pentru birouri

MEDIUL DE LUCRU ·     Ventilaţie ·     Controlul temperaturii şi umiditatii ·     Nivelul de zgomot ·     Vibraţii ·     Iluminat –          general –          specific pentru o anumită sarcină –          in zona de lucru –          pe coridoare –          in exterior ·     Ergonomie –          aranjarea zonei de lucru –          mobilier IGIENA ·     Zone separate de lucru separat de luat […]

Importanta securitatii muncii pentru companii

Pot fi sute de motive pentru care securitatea in companii are o importanta vitala. Intenţionez să reamintesc de ce trebuie să facem considerentele de securitate primordiale: Securitatea muncii protejează fata de accidente, imbolnaviri sau deces lucrătorii, angajatorii şi toate persoanele din cadrul companiei, inclusiv vizitatori. Asigura supravieţuirea in afaceri a companiei. Previne daunele asupra  proprietatii companiei. […]

Sănătatea şi securitatea muncii în sectorul de retail

Sănătatea şi securitatea muncii în sectorul de retail Riscuri comune în sectorul retail Alunecări şi împiedicări Alunecările, împiedicările şi căderile reprezintă cea mai frecventă cauză a leziunilor majore. Mii de lucrători din retail suferă de alunecari grave sau alte leziuni în fiecare an. În sectorul de distribuţie alunecările şi căderile reprezinta peste 6o% din toate […]

15 arguments regarding importance of safety

There may be hundreds of reason why safety in chemical plant is vitally important. And the list below is only a part of them. Indeed, I intend to remind about importance of safety and why we have to make safety become the first consideration in mind. Safety protects workers, employers and all people in the […]