Planul de prevenire si protectie

Planul de prevenire si protectie este un document care se intocmeste de catre una din persoanele stabilite de reprezentantul legal al companiei  in conformitate Normele metodologice pentru punerea in aplicare a legii 319/2006.

Planul de prevenire si protectie are la baza evaluarea de riscuri de accidente de munca si de imbolnavire profesionala, evaluare care se face pe tip de loc de munca  la fiecare punct de lucru in parte pentru fiecare institutie publica in parte sau operator economic.