Audit

Proiectul dumneavoastră este legat de reputaţia dvs ..si asa este si performanta dumneavoastră in domeniul sanatatii si securitatii muncii. Un audit de sănătate şi securitatea muncii al siteului sau de locurilor de muncă oferă o opinie independentă despre gradul de conformare cu legislatia si standardele. Auditul de sănătate şi securitatea muncii furnizeaza o comparatie fata de respectarea legislaţiei, cele mai bune practici sau standardele companiei dumneavoastră. Zonele auditate pot include sănătate şi securitate, securitate la incendiu, contractori, mediu, etc.

 Analiza situatiei SSM

Analiza a fost conceputa pentru a identifica poziţia curenta a unei companii în ceea ce priveşte conformitatea cu legislaţia privind sănătatea şi securitatea muncii.

Acesta analiza este binevenita atunci când o organizaţie este în curs de schimbare, cum ar fi o creştere rapidă sau o nouă structură de management.
Obiectivul analizei este de a compara aranjamentele actuale al clientului pentru sănătate şi management al securitatii muncii cu standardele recunoscute, a acelor de standardizare pe care clientul doreşte să le atingă. Rezultatul acestei analize va fi evidentierea diferentelor şi un plan de acţiune. Aceasta are rolul de a asigura clientilor nostri  eficienta costurilor si gestionarea riscului de sănătate şi securitatea muncii.
Domenii care pot fi încorporate în Sănătate analiza sunt:

Aceasta pagina este disponibila si in: Engleză

Share