Autoevaluarea conformitatii cu legislatia de securitatea muncii

Intenţia acestei evaluări iniţiale privind sănătatea şi securitatea muncii este de a oferi un ajutor la identificarea expunerii afacerii dvs. la riscurile de încălcăre a legislatiei actuale. Dacă vreunul dintre răspunsuri este NU, va trebui să luati măsuri adecvate pentru combaterea acestui risc. Dacă doriţi să ştiţi ce va trebui să intreprindeti pentru a  conforma vă rugăm să ne contactaţi.

1. Decizii interne pentru personalul cu atributii în domeniul SSM; componenta serviciului de SSM; conducatorii locurilor de munca

Da

Nu

2. Documentele Comitetului de Securitate si Sanatate în Munca (CSSM): decizia de înfiintare;  raportul anual al conducatorului unitatii în CSSM cu privire la situatia securitatii si sanatatii în munca; raportul medicului care asigura supravegherea starii de sanatate a salariatilor; planul anual de masuri în domeniul SSM si fondul de cheltuieli necesar; programul de activitate al serviciului de SSM

Da

Nu

3. Evaluarea riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala la locurile de munca

Da

Nu

4. Dosarul medical individual, fisa de expunere la riscuri profesionale si fisa de aptitudini

Da

Nu

5. Programe de instruire, testare pe meserii sau activitati, tematici de instruire, fisele individuale de instructaj de protectia muncii, procese verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic

Da

Nu

6. Normativul de acordare a echipamentelor individuale de protectie si de lucru , certificate de conformitate, documentele care sa ateste ca ET utilizate sunt certificate de organismele competente

Da

Nu

7. Instructiuni de lucru

Da

Nu

8. Fisele tehnice de securitate pentru substante toxice, determinarile de noxe, în cazul unitatilor cu tehnologii care degaja noxe chimice (în vederea stabilirii masurilor specifice de protectie a muncii);

Da

Nu

9. Plan de evacuare în caz de urgenta, masuri de prevenire, alarmare, interventie, evacuare si prim ajutor

Da

Nu

10. Evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele si periculoase

Da

Nu

11 .Implementarea prescriptiilor minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate în munca

Da

Nu

12. Buletine de verificari PRAM, masuri pentru protectia împotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta

Da

Nu

13. Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munca

Da

Nu

14.Verificarile ISCIR, autorizarea pentru salariatii care exercita meserii ce trebuie autorizate, registrul de evidenta a elementelor pentru legare a sarcinilor.

Da

Nu

14. Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protectiei muncii

Da

Nu

15. Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase, autorizatie de lucru în zone Ex, protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie

Da

Nu

16. Registre de evidenta a accidentatilor în munca, a accidentelor usoare, a incidentelor periculoase, a îmbolnavirilor profesionale, a materialelor explozive, pentru substante toxice,  raportarea semestriala a accidentelor de munca, registrul unic de control

Da

Nu

Leave a Reply