Este organul paritar constituit la nivelul companiei în vederea participării şi consultării periodice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă intre angajatori şi lucrători şi/sau reprezentanţii lor.

Este necesara infiintarea acestuia deoarece angajatorii au obligaţia să consulte lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor şi să permită participarea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă. Înfiinţarea şi funcţionarea acestuia implică: consultarea lucrătorilor; dreptul lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor lor să facă propuneri; participarea echilibrată.

 


Share