Comitetul de securitate şi sănătate în muncă

Este organul paritar constituit la nivelul companiei în vederea participării şi consultării periodice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă intre angajatori şi lucrători şi/sau reprezentanţii lor.

Este necesara infiintarea acestuia deoarece angajatorii au obligaţia să consulte lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor şi să permită participarea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă. Înfiinţarea şi funcţionarea acestuia implică: consultarea lucrătorilor; dreptul lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor lor să facă propuneri; participarea echilibrată.