Instructiuni proprii

Cerinţele legale în domeniul secutităţii şi sănătăţii în muncă specifică necesitatea şi obligativitatea elaborării de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă. Acesta vor fi concepute în funcţie de particularităţile activităţilor şi ale companiilor. La conceperea lor se ţine cont de particularităţile locurilor de muncă.