Lista de control pentru birouri

MEDIUL DE LUCRU

·     Ventilaţie

·     Controlul temperaturii şi umiditatii

·     Nivelul de zgomot

·     Vibraţii

·     Iluminat

–          general

–          specific pentru o anumită sarcină

–          in zona de lucru

–          pe coridoare

–          in exterior

·     Ergonomie

–          aranjarea zonei de lucru

–          mobilier

IGIENA

·     Zone separate de lucru separat de luat masa

·     Apă potabilă

·     Instalaţii sanitare si toalete

CURATENIE

·     Depozitare

–          rafturi

–          nu la inaltime mare

–          culoarele fara obstacole

–          obiectele grele stocate la nivel inferior

·     Îndepărtarea materialelor combustibile

·     Deseuri

–          eliminate in mod constant

–          coşuri suficiente

–          separarea deşeurilor

INSTRUIRE

·     Introductiv generala

·     Instruire la locul de munca

·     Administrarea instruirilor

·     Cursuri de perfecţionare

ECHIPAMENTE PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ

·     Proceduri

·     Numerele de telefon

·     Truse de prim ajutor

·     Personal instruit in prim ajutor

–          Numele

–          Loculizare

·     Iluminat de urgenţă

·     Lanterne

PROTECŢIE LA INCENDIU

·     Izolarea zonelor de risc

·     Sistem de detectare a incendiilor

·     Sistem de alarmă şi de evacuare de urgenţă

·     Extinctoare

–          tip

–          amplasare

–          intretinere

–          instruire utilizare

·     Hidranţi de incendiu

·     Sistem automat de stingerea incendiilor

·     Acces pentru pompieri

EVACUARE

·     Proceduri stabilite

·     Responsabili numiţi

·     Afişarea planurilor şi căilor de evacuare

·     Exercitii anuale

·     Sistem de comunicare

·     Ieşiri neobtructionate şi cu deschidere din interior

MANAGEMENT

·     Politica SSM

·     Comitet SSM

–          reprezentanti angajati

–          intalniri periodice

·     Responsabilităţi definite

·     Manual de SSM

·     Instruirea şi formarea lucratorilor

·     Monitorizara eficienţei  programului SSM

PRACTICI DE LUCRU

·     Evitarea manipularii manuale a greutatilor

·     Sistem de permise de lucru

–          contractori

–          lucrul cu foc

–          izolarea detectiei de incendiu

·     Protecţia împotriva căderii

LICHIDE INFLAMABILE

·     Stocate într-un dulap lichide inflamabile

·     Cantităţile nu sunt excesive

·     Containere adecvate

·     Semnalizare corecta

ECHIPAMENTE ELECTRICE

·     Electrician calificat la instalare

·     Intreţinere periodica

·     Circuitelor suficiente

·     Protecţia împotriva deteriorării

·     Starea prizelor si prelungitoarelor

·     Verificare impamantare

SUBSTANTE CHIMICE

·     Fise de securitate

·     Registrul de produse chimice

·     Containere adecvate

·     Etichetare corecta

·     Doar stoc

·     Depozitare

–          adecvata, separarea corespunzatoare

–          locul de amplasare